Mình là Donnie Chu
Xưng hô nơi công sở
Xưng hô nơi công sở Các cháu 95 96 thì gọi mình là em xưng anh chị Các bác 85 86 thì gọi mình là bạn Tính...

Blog cá nhân của Donnie Chu

Đồng hành: #dungcaxinh