Nếu bạn muốn gặp mình…

1h gặp mình là 1k $, nếu muốn gặp mình hãy chuyển tiền vào:

Fiat:
donniechu – TP Bank

Tuy nhiên điều đó cũng không đảm bảo bạn sẽ gặp được. Nếu mình thấy câu hỏi của bạn là ngoài sức, mình sẽ chuyển lại tiền.

Hãy đặt lịch ở đây