Mình là Donnie Chu, và tất nhiên chu.wtf là blog cá nhân của mình (10)
About Me
Mình là Donnie Chu, một người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện đã hơn 10 năm. Xuất...
4 ngày nghỉ
4 ngày nghỉ
4 ngày nghỉ Ngày 1 xem Vô gián đạo P2 (HK, 2003) Ngày 2 xem Vô gián đạo P1 (HK, 2002) Ngày 3 xem The...
Mình cho khá nhiều người vay...
Mình cho khá nhiều người vay...
Mình cho khá nhiều người vay Và không đòi / chưa đòi được Số tiền này lấy về hết chắc cũng đủ ăn tiêu...
Đi nhiều nơi rồi mới thấy...
Đi nhiều nơi rồi mới thấy...
Đi nhiều nơi rồi mới thấy Số quốc gia được thiên nhiên ưu đãi & có nhiều cảnh đẹp như Việt Nam là...
Facebook nhắc lại hình ảnh 2 năm trước, giai đoạn căng thẳng nhất của COVID tại Sài Gòn
Covid 19 - Thời khắc quý giá của sự sinh tồn
Covid 19 – Thời khắc sinh tồn Facebook nhắc lại hình ảnh 2 năm trước, giai đoạn căng thẳng nhất...
Vì sao tôi không đi xem Đen Hồng dù được tặng vé
Vì sao tôi không đi xem Đen Hồng dù được tặng vé?
Nếu để mà chấm điểm thì: Artist: 9.5/10 Tổ chức: 3/10 Địa điểm: 2/10 Còn ý thức của khán giả thì -5 Ý...
Mình là Donnie Chu
Xưng hô nơi công sở
Xưng hô nơi công sở Các cháu 95 96 thì gọi mình là em xưng anh chị Các bác 85 86 thì gọi mình là bạn Tính...
BLOG CHU.WTF
Nửa đêm tình cờ thấy nhân sự cũ đi sang làm "chuyên gia đào tạo" ở học viện của một cậu em mình khá quý
Nửa đêm tình cờ thấy nhân sự cũ đi sang làm CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO ở học viện của một cậu em mình khá quý....

Blog cá nhân của Donnie Chu

Đồng hành: #dungcaxinh